Bezpečnost práce

Odkazy na stránky týkající se bezpečnosti práce.

BOZPinfo
Oborový portál BOZPinfo se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice a zaměřuje se na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků.
 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav bezpečnosti práce se již od roku 1953 systematicky zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a nebo majetek.
 
Český Focal Point
České internetové stránky FOP jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie (OSHA Bilbao, Španělsko) a jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR.

 

Zajímavé odkazy

Minislovník BOZP
Přehledně uspořádaný slovník základních a nejdůležitějších pojmů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zajímavou pomůckou pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s terminologií vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví člověka při práci. Vhodná pro výuku, např. ve vzdělávacích oblastech Člověk a zdraví nebo Člověk a svět práce.

Desatero (bezpečnosti práce) pro mladého pracovníka
Důležité rady pro bezpečnou práci a ochranu života a zdraví mladých lidí, kteří se připravují na výkon svého budoucího povolání a účastní se odborného nebo praktického výcviku. Užitečná pomůcka pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Máte právo na práci, která neohrožuje vaši bezpečnost a zdraví
Pokud se vám v práci stane pracovní úraz nebo si v pracovní době přivodíte poškození zdraví, následky si možná s sebou ponesete po celý život, a to je vážná věc. V tomto informačním listu naleznete informace o svých právech a povinnostech.

Mladí pracovníci -  fakta a čísla : rizika, jimž jsou vystaveni, a zdravotní následky
Zajímavé údaje, které mohou prospět utváření správných postojů k rizikům
a návyků bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Ochranná přilba pro záchranáře - aneb barva není všechno
Doporučení přileb pro záchranáře.

Odběr novinek

Přihlašte se pro odběr novinek zadaním vaší e-mailové adresy a naše nejlepší slevy a nabídky budeme zasílat do vaší schránky.

© 2018–2024 INZEP CENTRUM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík